Year in Search: Tìm kiếm nổi bật nhất năm 2020 Việt Nam

Google vừa công bố bảng từ khóa tìm kiếm nổi bật nhất tại Việt Nam

Year in Search: Tìm kiếm nổi bật nhất năm 2020 Việt Nam XU HƯỚNG 24/7 - TIN TỨC 24H Screenshot 2020 12 10 00 28 13 60

1. Thời tiết ngày mai
2. Vnedu
3. Itaewon class

Danh sách các nhóm chủ đề tìm kiếm năm nay được Google sắp xếp khác mọi năm, có thể thấy năm nay là một năm đặc biệt do ảnh hưởng bới dịch COVID-19